Budapešť – szervusz !

Použiť  madarské slovíčko v headline tohto článku má svoje opodstatnenie. Keby som totiž mala v pár bodoch zhrnúť to, čo som si z Budapešte odniesla, boli by to tieto: gurmánsky a vizuálny zážitok v Café New York, pozitívny úžas nad zachovalými historickými budovami a ulicami, a všade prítomna absencia anglicky spíkujúcich ľudí.

vianočný východ slnka na Veľkom Rozsutci

Publikovať v marci  článok so zimnou tématikou. Trieskala by som si rukou po čele. Keďže nám ale vonku panujú posledné mrazy (dúfam!), lúčim sa so zimou dôstojne a nostalgicky – novými článkami.