od Devína k Dunaju – Národny beh Devín 2018

Veľmi živo si spomínam na to ako som minulý rok prišla do Bratislavy povzbudzovať Mateja a kamarátov, čo si šli zabehnúť tento tradičný cestný beh, ktorého počiatky siahajú až do r. 1921. Po vtedajších ani nie 2 mesiacoch rekreačného behu som si na túto 12km trať ešte netrúfala.

Continue Reading

Budapešť – szervusz !

Použiť  madarské slovíčko v headline tohto článku má svoje opodstatnenie. Keby som totiž mala v pár bodoch zhrnúť to, čo som si z Budapešte odniesla, boli by to tieto: gurmánsky a vizuálny zážitok v Café New York, pozitívny úžas nad zachovalými historickými budovami a ulicami, a všade prítomna absencia anglicky spíkujúcich ľudí.

Continue Reading